Půjčovna silikonových forem

Nabízíme možnost zapůjčení silikonových forem za výhodnou cenu. Stačí si jen vybrat. Věříme, že vám tato služba pomůže posunout hranice ve světě zdobení 😊

Pravidla pro půjčování silikonových forem

  1. Nabízíme možnost zapůjčení silikonových formiček, a to pouze formou osobního převzetí a následně také vrácení na adrese provozovny, Kpt. Jaroše 832/7, Kroměříž 76701, v pracovní době.
  2. Cena za zapůjčení je stanovena podle velikosti a pořizovací hodnoty formy. Viz. Tabulka.
  3. Základní zápůjční doba je stanovena na 4 dny vč. dne zapůjčení. (např. pátek–pondělí, úterý–pátekapod.) Zápůjční doba může být dle dohody upravena a adekvátně k tomu bude upravena i cena za zapůjčení.
  4. Kauce je stanovena vždy v plné výší prodejní ceny formy a je placena při převzetí formy.
  5. V případě nedodržení zápůjční doby (resp. nevrácení včas) nebo při jakémkoliv poškození formy, je kauce v plné výši náhradou škody SZ. Zákazník s tímto souhlasí.
  6. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nevrátí formu, případně nevrátí formu včas, v budoucnu mu tato služba může být odepřena.
  7. Každá forma je majetkem SZ a je označena identifikačním číslem.
  8. O převzetí / vrácení formy bude vyhotoven písemný doklad.
  9. Nakládání s osobními (identifikačními a adresnými) údaji je podřízeno režimu ochrany osobních údajů (GDPR) a je nárokováno z titulu Oprávněného zájmu SZ.

Půjčovné silikonových forem

Velikost

A

B

C

Cena (nejdéle na 7dnů)

90,-

120,-

300,-

Cena – 4dny

50,-

80,-

200,-

Cena – 2dny

40,-

60,-

150,-